AMS Albert Szybiński realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Rozwój eksportu firmy AMS Albert Szybiński” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacja w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Głównym celem realizacji projektu jest promocja produktów oferowanych przez Wnioskodawcę oraz ekspansja międzynarodowa, zwiększenie aktywności przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych i zaprezentowanie produktów szerokiemu spektrum odbiorców na rynku perspektywicznym – w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).
Wartość Projektu: 521 900.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 417 154.67 PLN

Planowane efekty: Najważniejszym rezultatem wskazanych działań promocyjnych będzie realizacja przyjętej strategii rozwoju przedsiębiorstwa, wzrost ekspansji zagranicznej i wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na rynkach międzynarodowych.

No products in the cart.